fix a prereq bug
[openwrt.org/openwrt.git] / scripts / metadata.pl
blob:a/scripts/metadata.pl -> blob:b/scripts/metadata.pl
--- a/scripts/metadata.pl
+++ b/scripts/metadata.pl
@@ -556,7 +556,7 @@
 		}
 		if ($config) {
 			print "package-$config += $pkg->{subdir}$pkg->{src}\n";
-			$pkg->{prereq} and print "prereq-$config += $pkg->{src}\n";
+			$pkg->{prereq} and print "prereq-$config += $pkg->{subdir}$pkg->{src}\n";
 		}
 	
 		my $hasdeps = 0;

comments