initial and only commit, 2008 project master
[alesiivoteaza.git] / include / utf-8 / data / x7e.php
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
<?php
// $Id: x7e.php,v 1.1.8.1 2008/06/12 20:34:31 smk Exp $
 
return array(
  'en' => array('Xia ', 'Yuan ', 'Zong ', 'Xu ', 'Nawa ', 'Odoshi ', 'Geng ', 'Sen ', 'Ying ', 'Jin ', 'Yi ', 'Zhui ', 'Ni ', 'Bang ', 'Gu ', 'Pan ',
    'Zhou ', 'Jian ', 'Cuo ', 'Quan ', 'Shuang ', 'Yun ', 'Xia ', 'Shuai ', 'Xi ', 'Rong ', 'Tao ', 'Fu ', 'Yun ', 'Zhen ', 'Gao ', 'Ru ',
    'Hu ', 'Zai ', 'Teng ', 'Xian ', 'Su ', 'Zhen ', 'Zong ', 'Tao ', 'Horo ', 'Cai ', 'Bi ', 'Feng ', 'Cu ', 'Li ', 'Suo ', 'Yin ',
    'Xi ', 'Zong ', 'Lei ', 'Zhuan ', 'Qian ', 'Man ', 'Zhi ', 'Lu ', 'Mo ', 'Piao ', 'Lian ', 'Mi ', 'Xuan ', 'Zong ', 'Ji ', 'Shan ',
    'Sui ', 'Fan ', 'Shuai ', 'Beng ', 'Yi ', 'Sao ', 'Mou ', 'Zhou ', 'Qiang ', 'Hun ', 'Sem ', 'Xi ', 'Jung ', 'Xiu ', 'Ran ', 'Xuan ',
    'Hui ', 'Qiao ', 'Zeng ', 'Zuo ', 'Zhi ', 'Shan ', 'San ', 'Lin ', 'Yu ', 'Fan ', 'Liao ', 'Chuo ', 'Zun ', 'Jian ', 'Rao ', 'Chan ',
    'Rui ', 'Xiu ', 'Hui ', 'Hua ', 'Zuan ', 'Xi ', 'Qiang ', 'Un ', 'Da ', 'Sheng ', 'Hui ', 'Xi ', 'Se ', 'Jian ', 'Jiang ', 'Huan ',
    'Zao ', 'Cong ', 'Jie ', 'Jiao ', 'Bo ', 'Chan ', 'Yi ', 'Nao ', 'Sui ', 'Yi ', 'Shai ', 'Xu ', 'Ji ', 'Bin ', 'Qian ', 'Lan ',
    'Pu ', 'Xun ', 'Zuan ', 'Qi ', 'Peng ', 'Li ', 'Mo ', 'Lei ', 'Xie ', 'Zuan ', 'Kuang ', 'You ', 'Xu ', 'Lei ', 'Xian ', 'Chan ',
    'Kou ', 'Lu ', 'Chan ', 'Ying ', 'Cai ', 'Xiang ', 'Xian ', 'Zui ', 'Zuan ', 'Luo ', 'Xi ', 'Dao ', 'Lan ', 'Lei ', 'Lian ', 'Si ',
    'Jiu ', 'Yu ', 'Hong ', 'Zhou ', 'Xian ', 'He ', 'Yue ', 'Ji ', 'Wan ', 'Kuang ', 'Ji ', 'Ren ', 'Wei ', 'Yun ', 'Hong ', 'Chun ',
    'Pi ', 'Sha ', 'Gang ', 'Na ', 'Ren ', 'Zong ', 'Lun ', 'Fen ', 'Zhi ', 'Wen ', 'Fang ', 'Zhu ', 'Yin ', 'Niu ', 'Shu ', 'Xian ',
    'Gan ', 'Xie ', 'Fu ', 'Lian ', 'Zu ', 'Shen ', 'Xi ', 'Zhi ', 'Zhong ', 'Zhou ', 'Ban ', 'Fu ', 'Zhuo ', 'Shao ', 'Yi ', 'Jing ',
    'Dai ', 'Bang ', 'Rong ', 'Jie ', 'Ku ', 'Rao ', 'Die ', 'Heng ', 'Hui ', 'Gei ', 'Xuan ', 'Jiang ', 'Luo ', 'Jue ', 'Jiao ', 'Tong ',
    'Geng ', 'Xiao ', 'Juan ', 'Xiu ', 'Xi ', 'Sui ', 'Tao ', 'Ji ', 'Ti ', 'Ji ', 'Xu ', 'Ling ', NULL, 'Xu ', 'Qi ', 'Fei ',
    'Chuo ', 'Zhang ', 'Gun ', 'Sheng ', 'Wei ', 'Mian ', 'Shou ', 'Beng ', 'Chou ', 'Tao ', 'Liu ', 'Quan ', 'Zong ', 'Zhan ', 'Wan ', 'Lu '),
);
 
comments